Prvašići za 2020_21 školsku godinu

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA – MOSTAR

11. svibnja 2020. godine

POPIS  DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED

ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU PO POPUNJENIM PRIJAVNIM OBRASCIMA

 

      r.b.   Ime i prezime    ime roditelja         nadnevak rođenja        

1.RAFAEL GALIĆ    ( JADRANKA, JOSIP ) 30.5.2014.

2.ANTONIO GALIĆ ( MARIJANA, ZLATKO )22. 6. 2014.

3.LUCIJA VUKOJA  ( MARIJA, ANTE )        8. 5. 2014.

4.MATEJ BABIĆ      ( SLAVICA, FRANJO )        23. 4. 2014.

5.ELLA – MICHELLE BARIĆ ( TAJMA, ZDRAVKO )29. 11. 2013. 

6.NIKO OVČINA ( MARIJANA, ĐENAD ) 14. 11. 2014

7.DAVID MILIČEVIĆ ( MARTINA, IVAN ) 18. 3. 2014. 

8.MATE SABLJIĆ ( IVANA, DARIO ) 26. 12. 2013.

9.MERI BAJIĆ ( SANJA, MARIO ) 25.4.2014. 

10.MARIN SMILJANIĆ ( KRISTINA, ZORAN ) 12.6.2014. 

11.MARIJA BEVANDA ( ANA, ILIJA )         22.10. 2014. 

12.MIA SMOLJAN ( INES, JOSIP ) 22.1. 2014.

13.DANI MILIĆEVIĆ ( NIKOLINA, TOMISLAV ) 29. 4. 2014. 

14.GABRIJEL ANĐELIĆ ( IVANA, DARIO ) 7. 12. 2013.

15.LANA BIOKŠIĆ ( JOSIPA, ŽELJKO )7. 7. 2014.

16.MIA ĆORIĆ ( DARIO, MAJA ) 5. 5. 2014. 

17.KARLO LOVRIĆ ( JULIJANA, FRANO ) 17. 12. 2013. 

18.MAGDALENA GALIĆ ( BLAŽENKA, MARIJAN ) 28. 9. 2013. 

19.LEIN NIKOLIĆ ( MELISA, DEJAN ) 26. 2. 2014. 

20.LEONA TRLIN ( ADRIANA, KRUNOSLAV )5.5. 2014. 

21.JOSIP ANIĆ ( SNJEŽANA, IVICA ) 20. 7. 2014.

22.MARKO ANIĆ ( KATARINA, MARIO ) 12. 7. 2014. 

23.LUCIJA ZELENIKA ( VLADIMIRA, FRANJO ) 22.10. 2013. 

24.MARIJA BEVANDA ( ADRIJANA, ZORAN ) 5.8. 2014. 

25.INGA DODIK ( RENATA, DALIBOR ) 4. 11. 2013. 

26.IVAN VIDOVIĆ ( ANITA, ANTONIO ) 19. 6. 2014. 

27.DRAGAN ŠUNJIĆ ( SENADA, BRUNO ) 20.6. 2014.

28.MATEJ IVANKOVIĆ ( ZORICA, JOSIP ) 19.10.2014

29.STOJAN MANDIĆ  ( ANA, LUKA )         14.1.2014. 

30.EMANUEL GOLUŽA ( NATAŠA, ANTONIO ) 27. 4. 2014. 

31.PATRIK VIDOVIĆ ( KRISTINA, DALIBOR )      12. 11. 2013. 

32.DOMINIK BOŽIĆ ( LILIANA, NIKOLA ) 9. 3. 2014. 

33.MITAR ŠIMUNOVIĆ ( JELENA, VEDRAN ) 24.6.2014. 

34.MIHAELA BABIĆ ( LJUBICA, DINKO ) 9.4.2014. 

35.ŠEJLA PRGUDA ( MIRSADA, JASMIN ) 4.7.2014. 

36. DAVID MARKIĆ ( IVONA, DARIO )3.5.2014.

37.ANA JELIĆ ( RENATA, ZDRAVKO ) 6.7.2014.

38.ANTE DOBRESKU ( ILIJANA, DARKO ) 1.10.2014. 

39.ANA PULJIĆ ( IVANA, JOSIP ) 6. 8. 2014.

40.LUKA ROZIĆ ( LUCIJA, MARIO ) 8. 9. 2014. 

 

 

Povjerenstvo za upis prvašića:

1.Sandra Drmać, pedagog

2.Nikolina Galić, učitelj

3. Želka Mihajlović,      „

4.Božena Ćorić,            „

Ravnatelj

Anđelko Rogić

 

Idi na vrh