Liječnički pregled za buduće prvašiće

Liječnički pregled za upis prvašića u školsku 2021./22. godinu,  je zakazan za 25.5.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati, istovremeno u školi u Rodoču i PO Jasenica

 Pedagoško-psihološko testiranje održat će se isti dan, 25.5.2021., s početkom u 12,30 sati za PO Jasenica i od 13,30 sati u školi u Rodoču. Prva skupina od rednog broja 1.-15.od 13,30 sati, a druga skupina od rednog broja 16.-31. od 14,30 sati..

Popis prvašića za školu u Rodoču

1.

Iva Šakota

2.

Lovro Cvitanović

3.

Marko Grbavac

4.

Gabrijela  Bevanda

5.

Karla  Drmać

6.

Nikola  Jakovljević

7.

Matea  Božić

8.

Majla  Bundo

9.

Emanuel  Puljić

10.

        Ivo  Masatović

11.

        Ivan  Spužević

12.

Tija Marinović

13.

Antonio Soldo

14.

Marija Biokšić

15.

Gabrijela  Smajić

16.

Lea  Drmać

17.

Lorena  Begić

18.

         Jan Munkači

19.

Jelena Mandić

20.

Jakov  Milićević

21.

Matej   Babić

22.

Ema  Tomić

23.

Patrik  Vukoja

24.

Andrej  Marijanović

25.

Ante  Odak

26.

Marinela Kolobarić

27.

Pero  Biloš

28.

Kristina Vukoja

29.

Ivan Zelenika

30.

Marko Jovanović

 31.

 

 

        Ilija Petrović

Popis prvašića za školu u  PO Jasenica

 

 

 

1.

Marija Aničić

2.

Petra Aničić

3.

Marko Galić

4.

Gabrijala Gadže

5.

Ema Bevanda

6.

Iva Miljko

7.

Ivan Rajič

8.

Antonija Puljić

Popis djece za pohađanje nastave je urađen temeljem  Članka  22.a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ/K, u koje se navodi:

-Sve javne osnovne škole imaju  upisno područje.

-Upisno područje određuje Osnivač poštujući pri  tom načelo da učenik pohađa najbližu osnovnu školu.  Svi učenici u dobi obveznog pohađanja  nastave upisuju se u školu s upisnog područja u kojem su  nastanjeni.

-Nakon okončanja upisnog razdoblja  škola će Ministarstvu  dostaviti sve podatke o broju upisanih učenika uključujući i podatke o izboru jezika o kojem će se izjasniti roditelj ili skrbnik.

Pohađanje osnovne škole je obvezno osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od pohađanja škole kao što je  predviđeno ovim Zakonom.

-Na zahtjev roditelja ili skrbnika  djeteta Ministarstvo može u iznimnim slučajevima, dijete izuzeti od obveze pohađanja određene škole iz stavka 2.ovog članka, ako je potrebno da bi se zaštitila prava djeteta i ako se utvrdi da je to u najboljem interesu djeteta.

 

Idi na vrh